Bivšem direktoru Konjuha potvrđeno pet godina zatvora zbog zloupotrebe skoro pola miliona KM

0
16


Bivši direktor Fabrike namještaja Konjuh iz Živinica Eldin Brčaninović provest će pet godina u zatvoru, potvrđeno je pravosnažnom presudom Vrhovnog suda Federacije BiH.

Naime, Vrhovni sud FBiH potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli za Eldina Brčaninovića, bivšeg direktora firme Konjuh d.d Živinice i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od pet godina, zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlaštenja, čime je presuda postala pravosnažna.

“Također, Brčaninoviću se izriče i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili funkcije direktora u privatnim ili javnim preduzećima, ustanovama ili organima u BiH u trajanju od pet godina te se obavezuje da oštećenoj firmi Konjuh u stečaju na ime naknade štete isplati iznos od 105.000 KM u roku od 30 dana”, naveli su iz Tužilaštva TK.

Optužnicom ovog tužilaštva se Brčaninović teretio da je kao direktor i odgovorna osoba u firmi Konjuh Živinice zloupotrijebio ovlaštenja, postupao suprotno interesima službe i Konjuha i suprotno propisima koji su ga obavezivali na zakonito, savjesno i odgovorno poslovanje.

U dvije radnje koje se Brčaninoviću optužnicom stavljaju na teret navodi se da je firmi BH Pelete d.o.o Živinice, u kojoj je bio jedan od osnivača i sa kojom je Konjuh imao zaključene ugovore o poslovnom odnosu, pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko 475.000 KM

U prvoj tački optužnice se navodi da je ovoj firmi zloupotrebom položaja pribavio korist u iznosu od oko 370.000 KM tokom poslovnog odnosa vezanog za rekonstrukciju kotlovnice za proizvodnju peleta, o kojem iznosu je nadležni sud ranije odlučio u parničnom postupku.

U drugoj tački optužnice se navodi da je istoj firmi pribavio korist u iznosu od 105.000 KM tako što je odobrio isplaćivanje fakture za ovu firmu za izvođenje radova na nadstrešnici kotlovnice koji nikada nisu izvedeni. Sud je u odnosu na ovu tačku optužnice obavezao osuđenog da na ime naknade štete isplati ovaj iznos firmi Konjuh u stečaju.Članak preuzet: Izvor