Jedinstvena prilika za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća

0
15


Krajem juna ove godine, ProCredit Bank BiH i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) potpisale su ugovor o kreditnoj liniji od 5 miliona eura, za koju je Evropska unija osigurala i bespovratna sredstva, u okviru nedavno pokrenutog programa “Go Digital”.

Potpisivanjem ugovora, ProCredit Bank, prva digitalna banka u Bosni i Hercegovini, postala je partner EBRD-a za provođenje ovog programa.

O samom programu, kome je namijenjen i koje su pogodnosti ove kreditne linije govori Osman Kajmović, direktor Odjela za poslovanje sa privredom ProCredit Bank.

ProCredit Bank je nedavno postala partner za provođenje prve specijalizovane kreditne linije za digitalizaciju u okviru EBRD programa “Go Digital” u BiH. Kome je program namijenjen i koje su pogodnosti ove kreditne linije?

Program “Go Digital” namijenjen je domaćim malim i srednjim preduzećima (MSP) za ulaganja u digitalizaciju svog poslovanja, u cilju poboljšanja produktivnosti, operativne efikasnosti i otpornosti. Od sada, putem ProCredit Bank, mala i srednja preduzeća mogu konkurisati za sredstva za ulaganje u hardver i softver za različite projekte digitalne transformacije u oblasti digitalne komunikacije, informacione i IT bezbjednosti, digitalno upravljanje i digitalizaciju proizvodnih procesa i usluga. Cilj je podstaći digitalnu transformaciju MSP i učiniti ih konkurentnijim na tržištima Evropske unije i usklađenim sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.

Osim kredita, mala i srednja preduzeća mogu dobiti i subvencije u vrijednosti do 15 posto ukupnog iznosa kredita, u vidu poticaja koje finansira Evropska unija.

Šta podrazumijeva digitalizacija i automatizacija, te koje su prednosti njihovog uvođenja u sisteme MSP-a?

Digitalizacija je upotreba digitalnih tehnologija u cilju promjene poslovnog modela, pružanja mogućnosti novih prihoda i dodatnih vrijednosti. Ona stvara nove ili mijenja postojeće poslovne procese, kulturu i korisnička iskustva kako bi se zadovoljile promjene poslovnih i EU zahtjeva.

Mnoga mala i srednja preduzeća u našoj zemlji, još uvijek trebaju preći dug put, kako bi išli u korak sa kolegama u zapadnoj Evropi. Roba mora biti izrađena ekonomičnije i efikasnije. Industrije se drastično mijenjaju, a do sada poznate radne strukture se redefinišu. Brža digitalizacija i digitalna integracija poboljšaće njihovu konkurentnost i efikasnost, te pomoći rastu BiH.

Koje projektne investicije su prihvatljive za finansiranje u okviru “Go Digital” programa?

Naime, digitalizacija obuhvata širok spektar tehnologija i investicijskih rješenja. Na primjer iz ovih sredstava se mogu finansirati savremeni transportni sistemi, mašinsko automatiziranje kao što su CNC mašine ili mašine za ubrizgavanje, mašine za sječenje (laserski sjekači, plazma isl.), 3D printeri povezani sa softverom za digitalni razvoj, automatizovani sistemi za sortiranje, pakovanje i odlaganje proizvoda itd. Ovo su samo neki od primjera, a zainteresovani predstavnici MSP sektora svakako nas mogu kontaktirati kako bismo ih informisali da li su njihova digitalna rješenja prihvatljiva za finansiranje putem ove kreditne linije.

Koji je proces prijave i kako se ostvaruje povrat u vrijednosti do 15 posto ukupnog iznosa kredita, koji ste ranije spomenuli?

Proces prijave za kredit i bespovratna sredstva za unapređenje digitalizacije kompanije putem “Go Digital” progama je jednostavan. Dovoljno je predati svoj investicioni plan osoblju ProCredit Bank i popuniti obrazac zahtjeva za kredit. Mi ćemo procijeniti kreditnu sposobnost preduzeća i proslijediti plan ulaganja projektnim konsultantima Programa. Konsultantski tim, koji se sastoji od međunarodnih i lokalnih stručnjaka, će ga pregledati, i ako je prikladan, pomoći optimizaciji plana.

Na osnovu konačnog plana ulaganja ProCredit Bank odobrava kredit a potpuno provođenje projekta će potvrditi verifikacijski konsultant Programa. Nakon uspješne verifikacije, EU bespovratna sredstva u vrijednosti do 15 posto ukupnog iznosa kredita, biće uplaćena na račun preduzeća.

ProCredit Bank već 25 godina pruža podršku bh. privredi, sa fokusom na MSP sektor. Smatrate li da su naša preduzeća spremna da u potpunosti iskoriste prednosti digitalne transformacije privrede?

Ono što je izuzetno važno je da mala i srednja preduzeća konstantno pokazuju agilnost i sposobnost da se pozicioniraju na lokalnom, regionalnom i evropskom tržištu. Zato smatram da će ih kreditna linija “Go Digital”, sa grantom, kao dijelom kreditnog aranžmana, motivisati za dalje investicije u digitalnu transformaciju čime će raditi na unapređenju najproduktivnijeg i najvažnijeg dijela naše ekonomije.Source link