Ministarstvo kulture i sporta utvrdilo loše stanje u Filmskom centru Sarajevo, upitna zakonitost poslovanja

0
11


Federalno ministarstvo kulture i sporta utvrdilo je loše stanje u Filmskom centru Sarajevo. Kako su naveli u saopćenju, upitna je zakonitost njegovog poslovanja.

Na probleme vezane za zakonitost poslovanja ukazalo je troje od ukupno četvero zaposlenih. Analizom dostavljene žalbe ministarstvo je utvrdilo sljedeće:

  • Statut koji je predložila uprava donesen je na nezakonit način i nije usaglašen s Odlukom o osnivanju i Zakonom o javnim preduzećima.

  • Na osnovnu nezakonito donešenog statuta, nadzorni odbor je na nezakonit način donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o plaćama i naknadama i drugim materijalnim pravima i Pravilnik o radu. Prema zakonu o javnim preduzećima i Odluci o osnivanju centra, poslovnike donosi skupština na prijedlog nadzornog odbora, a ne nadzorni odbor na prijedlog uprave.

  • Centar ne prihvata nadležnosti ministarstva koje vrši funkciju skupštine, što je u više navrata obrazloženo, ukazujući na zakonske propise te mišljenja Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, koja su facts ministarstvu u prethodnom periodu.

  • Strategy rada za 2022., trogodišnji approach rada za 2022. – 2024. i izvještaj o radu za 2021. do danas nisu usvojeni.

Aktivnosti koje je ministarstvo predložilo povodom prevazilaženja situacije nisu dale rezultat

Ministarstvo je pokrenulo inicijativu za poništenje nezakonito donesenog statuta 23. decembra 2021. Vlada Federacije BiH se o njemu nikada nije očitovala. Zatim je ministarstvo 2. marta 2022. poslalo dopis Filmskom centru Sarajevo, u kojem je zatražilo da se izvrši usaglašavanje nezakonito donesenog i neusaglašenog statuta u redovnog proceduri i pozvalo upravu na konsultacije. Uprava nije odgovorila na ovaj poziv.

Ministarstvo je Odlukom u svojstvu skupštine poništilo nezakonito donesene odluke nadzornog odbora i pozvalo upravu da poništi ugovore o radu, koji su sklopljeni na osnovu nezakonito donesenih pravilnika. Uprava je u potpunosti ignorisala donesenu odluku, kao i urgencije koje su uslijedile. lgnorisanje odluke je imalo za posljedicu tri sudska spora koja se vode protiv Filmskog centra Sarajevo.

Centar je dostavom mišljenja neovlaštenih osoba osporavao nadležnost ministarstva. lzvještaji o radu za 2021., approach rada za 2022. godinu i strategy poslovanja za 2022. – 2024. godinu dostavljeni su ministarstvu 24. juna 2022., iako bi trebalo da se planovi za narednu godinu usvajaju u decembru, a izvještaji u martu.

Osnovna primjedba ministarstva na prijedlog plana poslovanja za 2022. – 2024. nedostatak planiranja vlastitog prihoda. Poslovanje Filmskog centra Sarajevo se bazira iskjučivo na donacijama. Nezakonito usvojenim pravilnicima uposlenica koja je radila na prodaji prava prikazivanja filmova u vlasništvu centra je raspoređena na druge poslove, tako da se prodajom prava više niko ne bavi i prihodi po tom osnovu su smanjeni. Planirani su
prihodi na nivou 50.000 KM za 2022., 80.000 KM za 2023. i 80.000 KM za 2024. godinu.

Zaključak Vlade Federacije BiH
Zaključak Vlade Federacije BiH

Ministarstvo će u cilju racionalizacije poslovanja u narednom periodu predložiti novu organizaciju čuvanje i zaštite filmske grade, na način da te poslove preuzme Fondacija za kinematografiju, čiji je osnivač Vlada FBiH.

Uposlenici Filmskog centra Sarajevo (identitet poznat redakciji) kritikovali su Vladu FBiH zato što se ne očituje povodom ovog problema.

“Zašto Vlada FBiH šuti na koruptivne i nezakonite radnje direktorice Filmskog centra Sarajevo Ines Tanović, iako je nadležno Federalno ministarstvo kulture i sporta u svojoj informaciji jasno iznijelo precizne podatke da se radi o brutalnom kršenju zakona i nelegalnim radnjama. Zašto se premijer FBIH ne(namjerno) oglušio na informaciju o haotičnom i kriminalnom stanju u preduzeću, nakon višemjesečnih pokušaja da zaustavi da se ova tačka uopće nađe na dnevnom redu?”, upitali su.

Dodali su da su ljudi koji imaju ugovore o djelu redovno plaćeni, dok stalni uposlenici već šest mjeseci nisu dobili plate. Napomenuli su da Ured za reviziju Institucija u FBiH nije uvrstilo reviziju ovog preduzeća u svoj program i system za 2023., iako je ministarstvo 15. jula 2022. uputilo zahtjev za finansijsku reviziju te urgencije 2. novembra 2022. godine.Članak preuzet: Izvor