Programi prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika na tržištu daju određene rezultate

0
6


Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mario Nenadić kazao je za Fenu da programi prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika na tržištu daju određene rezultate.

Ističe da poslodavci očekuju da ih kroz odobrene projekte vlasti više uključuju u te programe.

Kaže da su mnogi poslodavci osposobljeni i da imaju odobrenja nadležnih da pružaju praktičnu obuku u sistemu prekvalifikacija i da bi bilo potpuno svrsishodno da se obuke, posebne one za poznatog poslodavaca, obavljaju kod samih poslodavaca.

“S obzirom na to da sistem obrazovanja ne prati ili nedovoljno prati potrebe tržišta rada, poslodavci kontinuirano ukazuju na važnost ovog pitanja i potiču aktivnosti na prilagodbi osposobljenosti radnika realnim potrebama na tržištu rada”, naveo je Nenadić.

Smatra da je to jedna od mjera koja će doprinijeti i zaustavljanju odlaska mladih iz BiH u države čiji javni sistemi brže reagiraju i omogućavaju bolju prilagodbu realnim potrebama i promjenama na tržištu rada uzrokovanim i geopolitičkim, pandemijskim i tržišnim promjenama te krizama posljednjih godina.

Dodao je da Udruženje poslodavaca u FBiH insistira na boljoj koordinaciji i ekonomsko-socijalnom dijalogu između vlasti, poslodavaca i sindikata kako bi se realnije sagledale ukupne okolnosti i unaprijedili uslovi za kreiranje programa, pored ostalih, i prekvalifikacija i dokvalifikacija.

Poručio je da dosadašnja praksa pokazuje da zbog nepostojanja takvog dijaloga i dobro usaglašenih projekata i ta sistemska mjera ne daje rezultate jer se dešava da i prekvalifikovani i dokvalifikovani radnici napuštaju zemlju u potrazi za boljim rješenjima.

Zaključio je da Udruženje poslodavaca u FBiH, bez obzira što često inicira aktivnosti koje će omogućiti i unaprijediti sistem prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika u skladu sa potrebama tržišta, ne vodi evidencije o ukupnom broju prekvalifikovanih radnika u FBiH.Source link