Skupština HNK usvojila sporni zakon, uvode zamjenika komesara policije

0
16


Skupština HNK na vanrednoj sjednici u Mostaru je uprkos protivljennu opozicije po skraćenoj proceduri usvojila izmjene i dopunama zakona o MUP-u i policijskim službenicima HNK.

Time će ovaj kanton nakon višegodišnje blokade dobiti komesara policije, ali i jedini u državi pored komesara imati zamjenika komesara policije, po modelu federalnog nivoa.

Usvojen je i amandman da se izvanredno činova je može vršiti devet mjeseci od dana usvajanja. Ministar MUP-a HNK Slađan Bevanda kaže kako se ovim zakonom rješava statusno pitanje policajaca.

“Kroz vrijeme se pokazalo da zakoni koji jesu na snazi, da nisu dovoljno dobri da stvaraju blokadu. Činjenica je da dugi niz godina nismo imali dužnosnika komesara policije HNK k da je MUP blokiran na svaki mogući način. Iz tih razloga nam nedostaje 235 policijskih službenika, ako oko 60 ih treba otići u penziju, a još rade, te da nedostaje časnika u svim činovima u strukturi policijske hijerarhije. Činjenica je da od 2018. godine nemamo komesara i da zbog toga MUP otežano funkcionira”,rekao je ministar Bevanda.

Iz svih razloga kako kaže kroz duga pravna promišljanja se došlo do zaključka da su izmjene zakona nužne da bi se MJP deblokirao i da bi se nastavilo raditi u punom kapacitetu.

Pojašnjava da se zakonom o policijskim službenicima koji je jednokratan rješava nepravda koja je urađena policijskim službenicima koji nisu mogli napredovati.

On će omogućiti da se izvršiti njihovo izvanredno činovanje i da se taj dio problema izbalansira krajem godine. Tvrdi da se uvođenjem funkcije zamjenika komesara policije ne uvodi paralelna politička policija i da se ne mijenja apsolutno ništa u smisli operativnog rukovođenja policijom.

Pojašnjava kako će MUP HNK funkcionirati po modelu federalnog nivoa i da tu ne treba biti ništa sporno. Predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago kaže kako će se olakšati rad i ubrzati rješavanje nagomilanih problema u MUP-u HNK uvođenjem funkcije zamjenika komesara policije.

“Ovo je početni korak u rješavanju problema”, kazao je Špago.
Podsjetimo da SDP smatra kako je ovo presedan i da poziva OHR da se uključi i zabrani uvođenje dvije policije pod jednim krovom.

Federalna opozicija (NiP, SDP) kritikovali su ovakav potez, a oglasili su se i iz Delegacije EU i američke ambasade naglašavajući da ne smije biti novih etničkih podjela.Članak preuzet: Izvor