U 58. godini preminuo bivši ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo

0
13


U Sarajevu je danas, u 58. godini, preminuo Muharem Fišo, bivši kantonalni ministar KS za boračka pitanja.

Fišo je rođen 1964. godine u Trznju – općina Hadžići gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu je završio u Sarajevu od 1979. – 1983. godine, a nakon završene srednje škole prvo zaposlenje je u ŽTP-u Sarajevo u OOUR-u prevoza željeznicom na radnom mjestu referent za organiziranje prevoza robe.

Nakon toga postaje rukovodilac nabavke i prodaje trgovniskog preduzeća “Željeznički konzumi” d.o.o. Sarajevo gdje ostaje sve do početka agresije na RBiH.

Paralelno, uz rad, završava višu školu Beogradu i stiče zvanje komercijaliste, a nakon demobilizacije iz Armije RBiH stiče zvanje diplomirani ekonomista, te magistrirao je u septembru 2015. godine iz oblasti ekonomije.

Za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992-do 1995 godine angažuje se u jedinici 1. Korpusa 109. Brdske brigade Armije RBiH gdje ostaje sve do kraja agresije na našu zemlju.

Tokom agresije na RBiH obavljao je niz dužnosti, unaprijeđen je u čin poručnika ARBiH. Nakon demobilizacije radio je u J.P. Željeznice Federacije BiH te u privatnom preduzeću za Tehnički pregled i servisiranje vozila sve do 2009 godine na radnom mjestu zamjenik direktora.

Od marta 2013. godine radi u KJKP Park d.o.o. Sarajevo na radnom mjestu Direktor preduzeća i pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

Na općinskim izborima 2008. ispred BPS-a Sefer Halilović izabran je za vijećnika u OV Hadžići, te je obavljao i funkciju predsjednika opštinske komisije za Budžet i finansije.

Na opštim izborima 2014.godine izabran u Predstavnički dom Parlamenta FBiH gdje obavlja dužnost predsjednika kluba zastupnika i predsjedavajućeg Odbora za prostorno uređenje i komunalnu djelatnost, te člana Odbora za finansije i budžet Federacije BiH.

Ministar za boračka pitanja KS bio je u mandatu 2014-2018.Source link