U planu program koji će omogućiti priliku za posao odmah po završetku obrazovanja

0
17


U Sarajevu je dana održana konferencija za medije pod nazivom “Za BiH po mjeri mladih” u organizaciji Omladinskog savjeta Republike Srpske, Vijeća mladih Federacije BiH i Vijeća mladih Brčko distrikta BiH

Na konferencije je bilo riječi o tri teme, o kojima su govorili Nihad Alibegović, Mladen Pjevčević i Harun Šabanović.

Ukazali su na probleme sa kojima se mladi u BiH suočavaju prilikom zapošljavanja, ali i samog prethodnog procesa traženja posla.

Alibegović, ispred Vijeća mladih FBiH, rekao je da podaci o 50 posto mladih koji žele napustiti državu – pokazuju na loš sistem obrazovanja, tržišta rada i korupcije.

“Prilike za zaposlenje ne odgovaraju na zahtjeve i želje mladih. Posebnu ulogu igra dugoročna nezaposlednost koja je 60 posto što je najveći procenat dugoročne nezaposlenosti na Zapadnom Balkanu”, rekao je Alibegović.

Nedim Alibegović (Foto: D. S./Klix.ba)
Nedim Alibegović (Foto: D. S./Klix.ba)

Alibegović kaže da Programom garancije za mlade, koji je jedan od sedam stubova ekonomskog invsticionog plana za Zapadnu Balkan, žele osigurati da mladi – najkasnije četiri mjeseca nakon završetka formalnog obrazovanja – dobiju priliku za obavljanje stručne prakse ili posla.

Harun Šabanović, ispred Vijeća mladih Brčko Distrikta BiH, govorio je o mentalnom zdravlju mladih ukazavši na zabrinjavajuće podatke.

“Svaka peta mlada osoba u BiH, u dobi od 15 do 24 godine se osjeća depresivno i ima slab interes za obavljanjem aktivnosti. Trenutno radimo na izradi dokumenta koji će dati sliku mentalnog zdravlja mladih u BiH. On će također biti i vodič za prevenciju samoubistava u BiH”, rekao je Šabanović.

Harun Šabanović (Foto: D. S./Klix.ba)
Harun Šabanović (Foto: D. S./Klix.ba)

Mladen Pjevčević iz Omladinskog savjeta RS ukazao je da su krovna tijela koja rade u interesu mladih nešto bolje regulisana nego u FBiH i Brčko Distriktu, ali da još uvijek mora da se radi na implementaciji zakona o mladima.

Mladen Pjevčević (Foto: D. S./Klix.ba)
Mladen Pjevčević (Foto: D. S./Klix.ba)

“Prema rezultatima istraživanja iz 2021. godine, jedan od glavnih razloga loše implentacije jeste loša ekonomska situacija i nizak ekonomski regular. Što se tiče omladinske politike RS, postoje lokalne omladinske politike koje su na neki način dobar primjer prakse za FBiH i Brčko Distrikt. Ono što je zajednički dilemma jeste komisija za pitanje mladih na lokalnom nivou i nedovoljna participacija mladih u procesu donošenja odluka”, poručio je Pjevčević.Članak preuzet: Izvor