Upućene urgencije Vladi FBIH, traže se smjene

0
17


Na adrese Vlade FBIH i federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ponovo je iz Ginexa upućena urgencija za smjenu izvršnog direktora za proizvodnju Hasana Tafra i članova NO ispred državnog kapitala ovog privrednog društva, saznaje Klix.ba.

Podsjećaju također da je punomoćnik Vlade FBIH na sjednici Skupštine društva glasao protiv smjene članova Nadzornog odbora, što je poljuljalo povjerenje radnika u iskrene namjere većinskog vlasnika.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

“Skupština privrednog društva mora voditi računa o interesima radnika, a ne kao što se desilo na zadnjoj Skupštini održanoj 29.6.2022. o isplati nagrade radnicima za rezultate poslovanja društva u 2021. godini koja je odbijena. I koliko smo mi radnici upoznati da je na skupštini društva bio opšti cirkus sa glasanjem i da su ispred privatnog kapitala napustili skupštinu prije nego što je završena”, navodi se između ostalog u urgenciji.

“!Zahtjevamo da pokrenete proceduru za smjenu članova NO ispred državnog kapitala Sedada Dedića i Alema Omerhodžića te izvršnog direktora za proizvodnju Hasana Tafra. Također zahtijevamo da po hitnoj proceduri za sljedeću sjednicu Vlade FBIH delegirate tačku dnevnog reda kojom će se staviti van snage Odluka Vlade o davanju prethodne saglasnosti NO za razrješenje članova Uprave društva od 29.aprila 2022. Ukoliko ne postupite po već podnijetom zahtjevu u što kraćem roku poduzet ćemo radnje u skladu sa Zakonom o radu”, stoji između ostalog u dopisu koji je, osim na adrese Vlade FBIH i resornog ministarstva upućen i članovima NO Ginexa te Sindikata metalaca FBIH.

Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Alem Omerhodžić, član NO Ginexa ranije je podnio ostavku na ovu poziciju, međutim ona nijje prihvaćena na posljednjoj sjednici Skupštine.Source link