Za unapređenje zdravstva u FBiH bit će izdvojeno 32 miliona KM

0
51


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je prihvatila pet programa za unapređenje zdravstva, a za šta će biti izdvojeno 32 miliona KM.

Prema riječima pomoćnice federalnog ministra zdravstva Marine Bere, dva programa se odnose na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH te po jedan na Federalno ministarstvo zdravstva, Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH i Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH.

“Jedan od programa koji se odnosi na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH tiče se sredstava namijenjenih finansiranju nabavke lijekova i medicinskih sredstava, pružanja zdravstvenih usluga i provođenja programa Federalnog fonda solidarnosti, a koji su utvrđeni programom zdravstvene zaštite koja se finansira preko Fonda solidarnosti i sukladni su finansijskom planu tog fonda za 2022. Radi se o sredstvima u iznosu od 29 miliona KM”, obrazložila je Bera.

Drugi program, kako je navela, također se odnosi na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, tj. njemu se transferiraju sredstva u iznosu od dva miliona KM i odnose se na finansiranje zdravstvene zaštite raseljenih osoba. Bera je napomenula da se tim programom nastavlja osiguranje prava na bolničko liječenje povratnicima iz FBiH u općine u Republici Srpskoj, a usluge se pružaju u raznim bolničko-zdravstvenim ustanovama u FBiH.

Program, kojim se također osigurava kontinuitet, prema njenim riječima, odnosi se na zdravstvenu zaštitu Roma koji nemaju mjesto prebivališta u FBiH i iznosi 35.000 KM

Kako je kazala, Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH bit će dodjeljena sredstva u iznosu od 1.125.000 KM. Peti usvojeni program odnosi se na Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu, a riječ je o iznosu od 300.000 KM i odnosi se na sufinansiranje ove agencije, saopćili su iz Vlade FBiH.Source link