Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u Federaciji BiH!

0
15


Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je potvrdio odluku Zastupničkog doma čime na snagu stupa zabrana izgradnje malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW.

Sa 33 glasa “za”, jedan suzdržan i bez glasova protiv usvojen je Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, koji predviđa zabranu planiranja i izgradnje novih malih hidroelektrana u FBiH.

“Ova historijska odluka došla je kao rezultat pritiska i desetogodišnje borbe aktivista i aktivistica u brojnim lokalnim zajednicama koje su se odlučno suprotstavile izgradnji ekocidnih mHE”, naveli su iz Fondacije Atelje za društvene promjene.

Novim stavom u članu 78. precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi.

Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Evropi se sve više prihvata kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Evropsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA), te Evropska komisija.Source link