Zgrada, koju je koristio Caritas, vraćena u posjed Ministarstva zdravstva KS

0
18


Zgrada u sarajevskoj ulici Josipa Vancaša 4 vraćena je u posjed Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, a jučer, 30. augusta, je potpisan sporazum o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na ovoj zgradi.

Kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, to je rezultat zajedničkih napora kantonalnih ministarstva zdravstva i finansija, na čijem su čelu ministri Haris Vranić (SDP) i Davor Čičić (SDP).

Caritas Bosne i Hercegovine, koji je pravni sljednik Caritas Biskupske konferencije u Bosni i Hercegovini, i Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Sarajevo, odnosno današnji Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, zaključili su 1999. ugovor o ustupanju zgrade u navedenoj ulici za potrebe ovog dobrotvornog društva. Ugovor je podrazumijevao da Caritas može vlastitim sredstvima izvršiti rekonstrukciju i adaptaciju zgrade uništene tokom rata.

Nakon, kako je obrazloženo, utvrđivanja stepena oštećenja i nemogućnosti daljeg finansiranja te obustave radova odlukom korisnika, građevina nikada nije stavljena u funkciju. Komisija Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo utvrdila je procjenu vrijednosti uloženih sredstava u iznosu od 447.437 KM.

U kantonalnom budžetu za ovu godinu osigurana su sredstva u iznosu od 450.000 KM, na razdjelu Ministarstva zdravstva, a Caritasu će se na ime uloženih sredstava isplatiti 447.437 KM u skladu sa sporazumom o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na spomenutoj zgradi.

Sporazum su potpisali ministri zdravstva i finansija predstavnicima Caritasa, tj. direktorom monsinjorom Tomom Kneževićem te advokatom Augustom Jančikom i direktorom Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Enisom Hasanovićem. Monsinjor Knežević izjavio je da je ovo značajan dan za Caritas te da mu je drago da je ova vlast prepoznala značaj rješenja ovog problema.

Ministri Vranić i Čičić rekli su da ništa ne bi bilo moguće bez dobre saradnje resornih ministarstava i menadžmenta Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva i Caritasa.

“Skupština Kantona Sarajevo je prepoznala značaj Caritasa za Bosnu i Hercegovinu, a mi smo se potrudili da nađemo sredstva. Drago mi je što smo ovo uspjeli završiti i vratiti zgradu u posjed Ministarstva zdravstva”, rekao je Vranić.

Današnjim potpisivanjem, kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, konačno je stavljena tačka na spor koji traje duže od 20 godina.Članak preuzet: Izvor